Cemo Care

Cemo CARE er en del av Cemo AS. Vi ønsker å engasjere oss i lokalsamfunnene i de landene vi handler varer fra.

Hver krone fra Cemo CARE går uavkortet til prosjektene. Derfor synliggjør vi på posene hvor mange kroner som går direkte til Cemo CARE sine prosjekter. Her er det ingen mellomledd som tar sin del av bidraget. Nettopp for å sikre at alle midler kommer frem, ønsker vi å gjøre dette selv via Cemo CARE. 

Vi handler varer fra noen av verdens fattigste land. Jeg føler sterkt for å bidra med noe tilbake. Barn og ungdom er fremtiden. Derfor engasjerer vi i Cemo oss spesielt for dem.”
– Per Ole Pedersen

eier og daglig leder i Cemo AS

Våre prosjekter

NorCoach  

Målsetting
Utvikle og tilby fotballtrener- (coaching), dommer- og lederutviklingskurs i Mathare- slummen i Nairobi i samarbeid med MYSA.   

Bidra til å utvikle ferdighetene, kapasiteten og arbeidskraften, slik at man kan etablere en plattform for MYSA trenere (coacher), dommere og lagledere til å utvikle seg, forbedre seg og dele beste praksis i deres respektive områder av ekspertise. 

CreaKid Learning Centre  

Målsetting
Utvikle CreaKid Learning Centres til å bli dynamiske opplæringssentre som gir:

  • Bedre leseferdigheter
  • Bedre tallforståelse 
  • Bedre læring for innovasjon og refleksjon 
  • Dyktige lærere i omliggende skoler 
  • Bedre standard på skoler i Kibera 
  • Motiverte elever og foreldre 
  • Mulighet til skolegang for foreldreløse barn 
  • Trening av barn, ungdom og voksne i entreprenørskap

Aro-Centre  

Målsetting
Gi foreldreløse barn på landsbygda i Kisumi en fremtid gjennom grunnskoleutdanning, og senere mulighet for  yrkesutdanning.  

I tillegg får skolene i området hjelp og veiledning i å bekjempe vold mot barn.
Barna er fremtiden – gjennom skolegang og omsorg blir barna rustet til å møte den med håp og mot.